Щастливеца - Стара част
Велико Търново
Щастливеца - Mall Galleria
Стара Загора
Щастливеца - бул. "Витоша"
София
Щастливеца - Сан Стефано Плаза
София

Общи условия за резервации и анулации

С настоящите общи условия се уреждат отношенията между ресторанти "Щастливеца" по повод предоставяните услуги и гостите на ресторанта.

1. УСЛОВИЯ ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ

1.1. Резервация в ресторанти "Щастливеца" може да направите по един от следните начини:

    - чрез резервационната форма на сайта shtastliveca.com;
    - чрез e-mail: office@shtastliveca.com;
    - по телефон за съответния ресторант;
    - на място в ресторанта;


1.2. След като получим и обработим Вашата заявка, ние ще се свържем с Вас, за да потвърдим възможността за резервация.

1.3. Справка за направената резервация ще получите на посочен от Вас e-mail. В нея се описват типа и броя на резервираните маси, датата и часа на резервация, броя на възрастните и децата, посочени в заявката за резервация, както и дължимата сума. Моля, прочетете внимателно информацията за Вашата резервация и се свържете с нас, в случай че е необходима корекция.

1.4. Плащане от Ваша страна следва да се извърши в рамките на не повече от 2 (два) дни след изпращането на нашия e – mail (освен ако не е договорен друг срок).

1.5. След получаване на капаро, Вашата резервация е валидна и се счита за окончателно ПОТВЪРДЕНА.

1.6. При неизвършено плащане в рамките на описания срок, ресторантът запазва правото си да анулира направената резервация.

1.7. Когато клиент направи резервация в ресторанти "Щастливеца", се счита, че е прочел настоящите общи условия и е съгласен с тях.


2. УСЛОВИЯ ЗА АНУЛИРАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИЯ

2.1. Анулиране на резервация, можете да направите по един от следните начини:

    - чрез e-mail: office@shtastliveca.com;
    - по телефон за съответния ресторант;


2.2. При анулиране на потвърдена резервация (не важи за пакетни и празнични предложения) 3 (три) или повече дни преди датата на резервация, клиентът не дължи неустойка.

2.3. При анулиране на потвърдена резервация (не важи за пакетни и празнични предложения) в срок по-кратък от 3 (три) дни преди датата на резервация или в случай на неявяване в деня на резервацията, дължите неустойка в размер 10 лв. на човек за всяко едно от резервираните места, платени като депозит.

2.4. При анулиране на потвърдена резервация по пакетно предложение в срок по – кратък от 7 (седем) дни преди резервацията или в случай на неявяване в деня на резервацията, сумата платена предварително по Вашата резервация няма да бъде възстановена, а резервацията се счита за анулирана.

2.5. Ресторанти "Щастливеца" запазва правото си да анулира потвърдена и платена резервация в случай на форсмажорни обстоятелства и други, независещи от ресторанта, причини. В тези случаи ресторантът:

    - Предлага резервация за друг период, при запазване на същите условия и цени.
    - Възстановява платения от клиента депозит в 30 (тридесет) - дневен срок от датата на получаване на писмено искане за анулиране от клиента, като не дължи неустойка на същия.


3. ЦЕНИ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ

3.1 Цените за резервация в ресторанти "Щастливеца" са 10 лв. на човек за резервация над 10 места!


4. НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ

4.1. В брой в ресторанта /в български лева/.

4.2. С дебитна или кредитна карта в ресторанта.

4.3. С банков превод чрез системата на БОРИКА:


5. РАБОТНО ВРЕМЕ

5.1. Часове за резервации и работно време на ресторанта:

    - Настаняване: след 11:00 ч.
    - Освобождаване на масите: до 24:00 ч.

5.2. В ресторанта не се приемат домашни любимци!


6. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

6.1. Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично услуги по вина на гостите на ресторанта, не се възстановяват.

6.2. Всички цени, обявени в сайта на ресторант shtastliveca.com, както и описани в e-mail съобщенията на ресторанта са в български лева с включен ДДС.

6.3. Разходите за допълнителни услуги не се калкулират автоматично в крайната цена и трябва да бъдат заплатени отделно.

6.4. Гостите на ресторанта поемат отговорността да спазват общоприетите норми на добро поведение по време на престоя си в ресторанта. Всички разходи за нанесени материални щети на ресторанта се заплащат от причинилите ги лица.