Щастливеца - Стара част
Велико Търново
Щастливеца - Mall Galleria
Стара Загора
Щастливеца - бул. "Витоша"
София
Щастливеца - Сан Стефано Плаза
София

Европроекти

Подобряване адаптивността на работните места във Вимар ООД и Винтидж Рест ООД, чрез включване в обучения

Проект и главна цел: № BG05M9OP001-1.057- 0271 "Подобряване адаптивността на работните места във Вимар ООД и Винтидж Рест ООД, чрез включване в обучения ”
Основната цел на проекта е да предостави възможност на заетите лица във Вимар и Винтидж Рест да повишат квалификацията си,насърчавайки професионалното си и кариерно развитие и да придобият нови или да разширят знанията и уменията си чрез обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетенции.

Обща стойност: 619 785.60 лв., от които 384 017.76 лв. европейско и
67 767.84 лв. национално съфинансиране.

Начало: 29.11.2019 г.
Край: 29.10.2020 г.


свали документи »